Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
English Deutsch Hungaria Slowakei Tschechien
Úvodní stánka ČSN EN 1090-2

ČSN EN 1090-2, který ochranný plyn vyhovuje normě?

Od července 2014 by měly být stavební ocelové konstrukce vyráběny podle normy ČSN EN 1090-2. Každá nová regulace vyvolává nové otázky, např.: "Jaký ochranný plyn splňuje normu?”

Požadavky na svařovací spotřební materiály jsou řešeny podle bodu 5.5 ČSN EN 1090-2, kde se nacházejí zásadní doporučení. 

Všechen svařovací spotřební materiál musí být v souladu s předpisy, jak je uvedeno v tabulce č. 5. 

Co se ochranných plynů pro svařování týče, odkazuje tabulka na ISO 14175 „Svařovací materiály - plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy”. Tato mezinárodní norma stanovuje všechny nezbytné požadavky na ochranné svařovací plyny. Všechny plyny, které splňují požadavky ISO 14175 jsou zároveň v souladu s ČSN EN 1090-2.

To samozřejmě platí pro všechny naše plynové směsi, které normu ISO 14175 splňují a tím splňují zároveň i ČSN EN 1090-2.

 

Setrim_trikrat_CZ